Offer Category: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  สมัครบริการที่สนใจ

  ตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อออนไลน์และเลือกบริการที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม

  รายได้ - ไม่กำหนด

  อายุผู้สมัคร - ไม่กำหนดอายุ

  วงเงิน - ตั้งแต่ 10,000 -5.8 ล้านบาท

  อัตราดอกเบี้ย - ตั้งแต่ 6.00-6.50% ต่อปี

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม ให้สิทธิ์พิเศษในปี 67
  อ่านรายละอียดเพิ่มเติม

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์

  รายได้ - ไม่กำหนด

  อายุผู้สมัคร - ไม่กำหนดอายุ

  วงเงิน - ไม่กำหนดวงเงิน

  อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 6.00% ต่อปี

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ พร้อมรับสมาชิกเพิ่มวันนี้
  อ่านรายละอียดเพิ่มเติม

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม

  รายได้ - ไม่กำหนด

  อายุผู้สมัคร - ไม่กำหนดอายุ

  วงเงิน - ตั้งแต่ 30,000-3 ล้านบาท

  อัตราดอกเบี้ย - ตั้งแต่ 5.55-5.80% ต่อปี

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนมอนุมัติเงินด่วนไม่ต้องรอนาน
  อ่านรายละอียดเพิ่มเติม

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา

  รายได้ - ไม่กำหนด

  อายุผู้สมัคร - ไม่กำหนดอายุ

  วงเงิน - ไม่กำหนดวงเงิน

  อัตราดอกเบี้ย - ตั้งแต่ 5.00-6.50% ต่อปี

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา พร้อมปล่อยกู้เงินล่าสุด
  อ่านรายละอียดเพิ่มเติม

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย

  รายได้ - ไม่กำหนด

  อายุผู้สมัคร - ไม่กำหนดอายุ

  วงเงิน - ตั้งแต่ 2 แสน-2 ล้านบาท

  อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 5.75% ต่อปี

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย มีบริการต่างๆ มากมาย
  อ่านรายละอียดเพิ่มเติม

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร

  รายได้ - ไม่กำหนด

  อายุผู้สมัคร - ไม่กำหนดอายุ

  วงเงิน - ตั้งแต่ 2 แสน-3 ล้านบาท

  อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 5.50% ต่อปี

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร สมัครง่ายๆ ใช้เอกสารน้อย
  อ่านรายละอียดเพิ่มเติม

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น

  รายได้ - ไม่กำหนด

  อายุผู้สมัคร - ไม่กำหนดอายุ

  วงเงิน - ตั้งแต่ 7 แสน-7 ล้านบาท

  อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 5.75% ต่อปี

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น ลงทุนความเสี่ยงต่ำได้
  อ่านรายละอียดเพิ่มเติม

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา

  รายได้ - ไม่กำหนด

  อายุผู้สมัคร - ไม่กำหนดอายุ

  วงเงิน - ไม่กำหนดวงเงิน

  อัตราดอกเบี้ย - ตั้งแต่ 4.60-5.55% ต่อปี

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา สมาชิกกู้เงินได้วันนี้
  อ่านรายละอียดเพิ่มเติม

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่

  รายได้ - ไม่กำหนด

  อายุผู้สมัคร - ไม่กำหนดอายุ

  วงเงิน - ไม่กำหนดวงเงิน

  อัตราดอกเบี้ย - ตั้งแต่ 5.5-6.25% ต่อปี

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ ให้ฝากเงินดอกเบี้ยสูง
  อ่านรายละอียดเพิ่มเติม

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขคืออะไร มีความเป็นมาอย่างไร

  เมื่อจะพูดถึงชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องยอมรับเลยว่าทุกวันนี้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายหลายแห่ง ตอบโจทย์ทั้งคนที่อยากออมเงิน หรือหาเงินด่วนตอนนี้ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนั่นเอง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหรือที่หลายคนเรียกสั้นๆว่าสหกรณ์สาธารณสุขถือเป็นหนึ่งในองค์กรที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของกลุ่มคนที่ทำงานอยู่แวดวงสาธารณสุขไม่ว่าข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งที่ยังทำงานอยู่หรือเกษียณอายุแล้วก็ตาม โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์ออมเงินเป็นระยะยาวกับสหกรณ์สาธารณสุขในลักษณะของการถือหุ้นนั่นเอง ซึ่งหลายคนในที่นี้ก็อาจจะสงสัยว่าการที่คุณสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพื่อออมเงินในระยะยาวเช่นนี้มีข้อดีอย่างไรหรือได้รับผลตอบแทนดีกว่าการฝากเงินธนาคารหรือไม่ หากจะพูดถึงเรื่องของผลตอบแทนจากการออมเงินระยะยาวในลักษณะนี้ โดยปกติแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจะให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกที่มาในลักษณะของเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขประจำปีที่จะคิดตามเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของคุณ นอกเหนือจากผลตอบแทนที่มาในลักษณะของเงินปันผลแล้ว ข้อดีของการที่คุณเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ในกรณีที่การเงินของคุณติดขัดหรือมีเหตุฉุกเฉินที่คุณจำเป็นต้องใช้เงินแต่คุณไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร คุณก็สามารถใช้บริการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขที่จะอนุมัติวงเงินกู้ให้คุณเพื่อนำไปใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวันหรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินได้ดีกว่าการกู้เงิน 7 วัน โดยอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขที่ค่อนข้างต่ำ เพราะฉะนั้นสำหรับใครก็ตามที่ทำงานอยู่ในแวดวงสาธารณสุขหรือทำงานภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข การสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่คุณสามารถใช้เป็นหลักประกันในยามฉุกเฉินได้ดีเลยทีเดียว

  สมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขออนไลน์ได้ไหม

  เชื่อว่าหลายคนที่สนใจและอยากเป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขก็คงอยากจะทราบว่า หากคุณต้องการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข คุณจะต้องดำเนินการอย่างไรหรือสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ไหม สำหรับขั้นตอนการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขในปี 2567 หรือปี 2024 นี้ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม เป็นต้น โดยปกติแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจะแบ่งรูปแบบการให้บริการออกเป็นสหกรณ์สาธารณสุขย่อยไปตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อการให้บริการที่ทั่วถึง เพราะฉะนั้นสำหรับใครก็ตามที่สนใจสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข คุณก็สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสหกรณ์ออมทรัพย์รวมถึงเตรียมเอกสารส่วนตัวของคุณให้ครบถ้วนและเข้าไปติดต่อสหกรณ์สาธารณสุขประจำจังหวัดเพื่อดำเนินการสมัครสมาชิดได้เลย

  เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมีอะไรบ้าง

  ในส่วนของขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข หลายคนก็คงอยากจะทราบว่านอกเหนือจากใบสมัครสมาชิกที่คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสหกรณ์ออมทรัพย์ผ่านทางออนไลน์ได้แล้ว คุณจะต้องเตรียมเอกสารอะไรอีกบ้าง สำหรับใครที่เป็นกังวลในเรื่องของเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขก็สบายใจได้เลย เอกสารสำคัญที่คุณจำเป็นต้องใช้ได้แก่ สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนเบ้าน สลิปเงินเดือนปัจจุบัน และสุดท้ายก็คือสำเนาคำสั่งการจ้างงานนั่นเอง หากคุณเตรียมเอกสารเหล่านี้ครบเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถนำเอกสารทั้งหมดไปติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขประจำจังหวัดต่างๆ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์และอื่นๆ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ทันที