ลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000

ลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000

รายได้ - ไม่เกิน 30,000 บาท

อายุผู้สมัคร - ช่วงอายุ 20-70 ปี

วงเงิน - ไม่เกิน 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 1.2% ต่อปี

ลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 เปิดวันไหน?

ธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 ปี 65 ปลอดชำระ 6 เดือน ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ใช้หลักทรัพย์

 

เนื่องจากการระบาดของโควิด – 19 ส่งผลให้หลายคนได้รับผลกระทบ ธนาคารออมสินได้เห็นถึงปัญหานี้ จึงเปิดให้ลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 บาทอีกครั้ง โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปกู้รายละ 10,000 บาท เพื่อนำเงินไปหมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.35% ต่อเดือน ซึ่งออมสินให้ยืม 10000 ครั้งนี้ ผู้สมัครลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน และไม่ใช้หลักทรัพย์ในการขอสินเชื่อ อีกทั้งยังปลอดชำระ 6 เดือนแรก  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 ปี 65 ตั้งแต่วันที 23 มีนาคม เป็นต้นไป โดยผู้สมัครลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 ไม่ต้องไปที่สาขาธนาคารออมสิน ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น mymo ทั้งการจองสิทธิ์ในการลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000  รวมถึงขั้นตอนการทำสัญญา สามารถทำผ่านแอพพลิเคชั่น mymo ได้ด้วยตัวเอง 

 

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 

ผู้ลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 จะต้องมีแอพพลิเคชั่น mymo ที่เปิดใช้มาแล้วตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2657 และใช้ mymo สินเชื่อออมสิน 10000 ลงทะเบียนรอบใหม่ โดยผู้ลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 ปี 67 จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ 

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 
 • มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำแน่นอน 
 • อาชีพอิสระก็ลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 ได้ หากเป็นผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้าหาบแร่ และแผงลอย 
 • ไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้มีรายได้จากทางภาครัฐ และไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของธนาคารออมสิน 
 • มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e – mail ที่ใช้งานได้จริง เพราะหลังจากลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 จะต้องทำสัญญาหรือส่งเอกสารต่าง ๆ ทาง e – mail ของผู้สมัคร 

 

วิธีใช้แอพ mymo สินเชื่อออมสิน 10000 ลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 

การสมัครลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 จะไม่เหมือนการขอสินเชื่ออื่น ๆ ที่สามารถขอสินเชื่อผ่านแอพพลิเคชั่นได้เลย แต่ผู้ลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 จะต้อง “จองสิทธิ์” ผ่าน mymo สินเชื่อออมสิน 10000 ลงทะเบียนเท่านั้น เมื่อธนาคารออมสินตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ผู้สมัครสามารถทำการลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 ได้ในวัน และเวลาที่ธนาคารออมสินได้แจ้งไว้ โดยผู้สมัครสามารถเช็คผลอนุมัติสินเชื่อออมสิน 10000 ผ่านทาง SMS และผ่านทางแอพพลิเคชั่น mymo 

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะเห็นเมนูลงทะเบียนสินเชื่อในแอพพลิเคชั่น mymo ของตน หลังจากได้รับสิทธิ์แล้ว ให้การลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 ธนาคารออมสินได้แจ้งไว้ และหลังจากการอนุมัติ ผู้สมัครทำสัญญาเงินกู้ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากวันที่สมัคร

 

 

เปิดเหตุผลทำไมลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 ไม่ผ่าน  

เมื่อออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ส่งผลให้ประชาชนหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และมีจำนวนไม่น้อยที่เข้าไปสมัครลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 แต่เมื่อลงทะเบียนครั้งแล้วครั้งเล่า ก็ยังไม่ผ่านลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 ซึงทางธนาคารออมสินก็ได้มาเปิดเผยสาเหตุ โดยมีสาเหตุหลัก ๆ ดังนี้ 

 • ผู้สมัครลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 เคยมีหนี้เสีย หรือมีหนี้เสียมาแล้ว 
 • ธนาคารออมสินได้ตรวจสอบบัญชีของผู้สมัคร และเห็นว่ามีความเสี่ยง หรือไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะชำระเงินคืน 
 • รายการเดินบัญชีไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะรายการเดินบัญชี 6 เดือนย้อนหลังล่าสุด 
 • ผู้สมัครลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 มีประวัติการเงินไม่ดี เช่น ติดแบล็คลิส มีเครดิตบูโรเป็นต้น 
 • มีภาระหนี้สินมากเกินไป เมื่อเฉลี่ยกับรายได้ของผู้สมัครลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000

ทั้งนี้โครงการลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ได้กำหนดเป้าหมายของโครงการ โดยกำหนดผู้ที่จะได้รับสินเชื่อจำนวน 1 ล้านคน ซึ่งต้องเข้าใจว่าในขณะนี้มีผู้สนใจโครงการเป็นจำนวนมาก และมีการลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 ทุกวัน นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เมื่อขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ทำให้ผู้สมัครไม่สามารถผ่านการลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 นั่นเอง

 

เช็คออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาท ก่อนลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 

เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจกับข่าวออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 และการเปิดให้ลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 ซึ่งทางออมสินได้ออกมาชี้แจงว่าการลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น mymo เท่านั้น รวมถึงการจองสิทธิ์ก็ทำรายการผ่าน mymo สินเชื่อออมสิน 10000 ลงทะเบียนด้วยเช่นกัน และหลังจากได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 ปี 65 เรียบร้อยแล้ว จะสามารถเช็คผลอนุมัติสินเชื่อออมสิน 10000 ผ่านทาง SMS ซึ่งเป็นข้อความสั้น ๆ และผ่านแอพพลิเคชั่น mymo  แต่ก็มีประชาชนส่วนใหญ่ ที่เข้าไม่ถึงข่าวสารและเว็บไซต์ทางการของธนาคารออมสิน ทำให้หลายคนเข้าใจผิดเมื่อได้รับ SMS เชิญชวนให้สมัครลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 ปี 67 และหลงกดเข้าไป ทำให้บางครั้งต้องตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพ
ดังนั้นธนาคารออมสินจึงอยากเตือนประชาชน โดยเฉพาะคนที่สนใจลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 ปี 67 ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนการขอสินเชื่อทุกครั้ง โดยธนาคารออมสินได้เน้นย้ำว่า ไม่มีการส่ง SMS เพื่อให้สมัครหรือลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 ปี 67 นอกจากจะทำรายการผ่านแอพพลิเคชั่น mymo เท่านั้น หากได้รับข้อความในลักษณะเชิญชวน ขออย่าหลงเชื่อและกดเข้าไป เพราะอาจจะเป็นการหลอกดึงข้อมูลจากเหล่ามิจฉาชีพก็ได้ 

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000

รายได้ - ไม่เกิน 30,000 บาท

อายุผู้สมัคร - ช่วงอายุ 20-70 ปี

วงเงิน - ไม่เกิน 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 1.2% ต่อปี

ลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 เปิดวันไหน?
อ่านรายละอียดเพิ่มเติม