สินเชื่อเมืองไทย

สินเชื่อเมืองไทย

รายได้ - 12,000 บาท/เดือน

อายุผู้สมัคร - ช่วงอายุ 20-60 ปี

วงเงิน - ไม่เกิน 1,500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 24% ต่อปี

สินเชื่อเมืองไทยไม่ต้องใช้เอกสารวันนี้

สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล สินเชื่ออนุมัติง่าย ได้เงินไว 

 

สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล สินเชื่อจากบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดบริการสินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทย โดยให้สินเชื่อกับลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป ปัจจุบันบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีสาขามากกว่า 4,500 สาขาทั่วประเทศ และยังเปิดให้สมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลผ่านแอปพลิเคชั่นเมืองไทยแคปปิตอล” อีกด้วย
สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลายประเภทให้เลือก เช่น สินเชื่อเมืองไทยทะเบียนรถจักรยานยนต์ สินเชื่อเมืองไทยรถยนต์ทุกประเภท สินเชื่อเมืองไทยรถเพื่อการเกษตร สินเชื่อโฉนดที่ดิน สินเชื่อส่วนบุคคลเมืองไทย สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ และสินเชื่อเพย์ เลเทอร์ จุดเด่นของสินเชื่อเมืองไทยแต่ละประเภทคือ ดอกเบี้ยถูก มีความตรงไปตรงมา และจะสมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลที่สาขา หรือขอผ่านแอปพลิเคชั่นก็ได้ สะดวก และง่ายมาก ๆ 

 

วิธีสมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล เงินกู้ฉุกเฉิน สำหรับรายใหม่ 2567

บริษัทเมืองไทยแคปปิตอลได้ปล่อยเงินกู้เมืองไทยแคปปิตอลสำหรับรายใหม่ โดยให้บริการสาขาใกล้บ้าน และสำหรับคนในท้องถิ่น ในวงเงินเงินกู้ฉุกเฉินรายละ 5,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ เอกสารครบก็รับเงินได้ทันที โดยวงเงินจะขึ้นอยู่กับอาชีพของผู้สมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล เช่น อาชีพรับจ้างทั่วไปวงเงิน 3,000 – 5,000 บาท อาชีพค้าขายวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท อาชีพพนักงานบริษัท (ทำงานมากกว่า 3 เดือนขึ้นไปวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล เงินกู้ฉุกเฉิน จะคิดอัตราดอกเบี้ยเดือนละ 60 บาทตลอดอายุสัญญา 10 เดือน เมื่อครบกำหนดชำระ ผู้ขอสินเชื่อเมืองไทยเงินกู้ฉุกเฉิน จะต้องชำระทั้งหมด 5600 บาท ในระยะเวลาผ่อน 10 เดือน นั่นหมายความว่าจะชำระเพียงเดือนละ 560 บาทเท่านั้น ผู้สนใจสามารถสมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลผ่านแอปพลิเคชั่น “เมืองไทยแคปปิตอล” ได้เลย 

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล วงเงินกู้ฉุกเฉิน 5,000 บาท 

ผู้สมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล สามารถยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลได้ดังนี้

  • บัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ และผู้สมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลจะต้องอาศัยอยู่ในที่อยู่ตามบัตรประชาชน ตัวอย่างเช่น หากผู้สมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลอาศัยอยู่จังหวัดใด ก็ให้ผู้สมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลขอกู้ที่สาขาจังหวัดนั้น 
  • ทะเบียนบ้านตัวจริง โดยชื่อของผู้ขอสินเชื่อเมืองไทยจะต้องอยู่ในทะเบียนบ้าน และที่อยู่ตามทะเบียนบ้านต้องตรงกับที่อยู่ตามบัตรประชาชน ถึงจะยื่นกู้สินเชื่อเมืองไทยได้ 
  • บิลค่าไฟฟ้าของผู้สมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล สามารถใช้ได้ทั้งของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การใช้บิลค่าไฟฟ้าของผู้สมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล ก็เพื่อใช้ในการยืนยันที่อยู่ของผู้กู้ โดยสินเชื่อเมืองไทยจะยึดใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานยืนยันว่าไม่ได้ค้างชำระค่าไฟ และผู้สมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลบิลค่าไฟตัวจริงเท่านั้น ส่วนใบเสร็จรับเงินสามารถพิมพ์จากแอปพลิเคชั่น หรือจาก 7-11 ได้ และเมื่อยื่นกู้แล้วสินเชื่อเมืองไทยจะไม่คืนบิลค่าไฟฟ้าของผู้สมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

เงินทันเด้อ

รายได้ - ไม่กำหนด

อายุผู้สมัคร - ช่วงอายุ 20-57 ปี

วงเงิน - ไม่เกิน 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 33% ต่อปี

เงินทันเด้อ อนุมัติเงินกู้ง่ายๆ ในวันเดียว
อ่านรายละอียดเพิ่มเติม

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา

รายได้ - ไม่กำหนด

อายุผู้สมัคร - ไม่กำหนดอายุ

วงเงิน - ไม่กำหนดวงเงิน

อัตราดอกเบี้ย - ตั้งแต่ 4.60-5.55% ต่อปี

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพังงา สมาชิกกู้เงินได้วันนี้
อ่านรายละอียดเพิ่มเติม